cwop2

zary logo

ngo logo1

rw1mwnv1PRZYDATNE LINKI

strzalka  

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

fundusze.ngo.pl

www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

rpo.lubuskie.pl

www.platformakultury.pl

funduszenaedukacje.wordpress.com

konkursy-dla-ngo.blogspot.com

oweszg.spolecznelubuskie.pl


FACEBOOK

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

Żarski Sektor 3

OWES Zielona Góra

Zielonogórskie organizacje pozarządowe

Lubuskie organizacje pozarządowe

Gorzowskie organizacje

Miejska Rada Seniorów

 

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W imieniu Przewodniczącej MRS Pani Ireny Marciniak zapraszam na kolejne posiedzenie MRS, które odbędzie się 11 grudnia (środa) o godz.14:00 w małej Salce (109c)  Żarskiego Ratusza.


POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

Zapraszam na kolejne posiedzenie MRS, które odbędzie się 25 września (środa) o godz.14:00 w małej Salce (109c) Żarskiego Ratusza.

W imieniu Przewodniczącej MRS Pani Ireny Marciniak proszę przygotowanie na spotkanie propozycji do Planu Miejskiej Rady Seniorów na obecną kadencję oraz propozycję dot. obchodów XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora w naszym mieście.


 PIERWSZE POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W dniu 12 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie II kadencji Miejskiej Rady Seniorów.

Podczas spotkania Pani Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary wręczyła uczestnikom spotkania akty powołania.

Kolejnym punktem spotkania był wybór nowego Zarządu MRS, który przedstawia się następująco:

Przewodniczącą MRS została Pani Irena Marciniak,

Wiceprzewodniczącym MRS został Pan Ryszard Wandel,

Sekretarzem  MRS została Pani Danuta Freder-Kaczmarczyk

 014

015 016

0017 017

 

 

PIERWSZE POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

 

W imieniu Burmistrza Miasta Żary zapraszam na pierwsze posiedzenie MRS, które odbędzie się 12 czerwca br. (środa) o godz.14:00 w małej Salce (109c)  Żarskiego Ratusza.

 

OSTATNIE POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyło się ostanie spotkanie obecnej Miejskiej Rady Seniorów, na którym Przewodnicząca Irena Marciniak podsumowała kadencję w latach 2015-2019. Pani Danuta Madej Burmistrz Miasta Żar oraz Pan Olaf Napiórkowski Zastępca Burmistrza podziękowali wszystkim członkom MRS za entuzjazm przy podejmowaniu wyzwań związanych z rozwiązywaniem codziennych problemów mieszkańców.

 

 

INFORMACJA - POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W imieniu Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów Pani Ireny Marciniak zapraszam na ostatnie posiedzenie obecnej MRS, które odbędzie się 24 kwietnia (środa) o godz. 14:00 w małej Salce (109c) Żarskiego Ratusza.


 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARY O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

1. Stosownie do §7 ust. 4 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Żarach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/13/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, Burmistrz Miasta ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniora.

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów przysługuje podmiotom/ organizacjom społecznym, które działają na rzecz środowiska osób starszych.

3. Stosownie do §7 ust. 2 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Żarach w skład Rady Seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 55 rok życia i zamieszkują na terenie miasta Żary.

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Ww. formularz można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarach w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu pokój 210 oraz pobrać na stronie www.zary.pl (zakładka: Informator à Miejska Rada Seniorów).

6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru do Miejskiej Rady Seniorów” w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2019 r. do godz. 15:30.

7. Po upływie w/w terminu zgłoszenia kandydatów pozostają bez rozpatrzenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY --> POBIERZ


 

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W dniu 23 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Głównym tematem spotkania było podsumowanie działalności w 2018 r. W związku z tym, że w maju br. wygasa kadencja obecnej rady, omówione zostały zasady powołania nowych członków do MRS na kolejne lata.

 

INFORMACJA - POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W imieniu Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów Pani Ireny Marciniak zapraszam na kolejne posiedzenie MRS, które odbędzie się 23 stycznia (środa)o godz. 14:00 w małej Salce (109c) Żarskiego Ratusza.

  

Uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 20 września br. w Sali Konferencyjnej Ratusza odbyło się uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Żary – Danuta Madej oraz Zastępca Burmistrza Olaf Napiórkowski. Podczas spotkania Burmistrzowie podziękowali wszystkim członkom rady za owocną i efektywną współpracę na rzecz seniorów w naszym mieście. W dalszej części spotkanie omówiony został program obchodów XX Lubuskiego Tygodnia Seniora w Żarach.

 


 

INFORMACJA - POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W imieniu Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów Pani Ireny Marciniak zapraszam na kolejne posiedzenie MRS, które odbędzie się 20 września (czwartek)o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Żarskiego Ratusza.  Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa.  

 

Serdecznie  zapraszam

____________________________

BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW - BEZPIECZEŃSTWEM ŻARAN (05-03-2018)

W dniu 5 marca br. Miejska Rada Seniorów zorganizowała spotkanie pt.
"Bezpieczeństwo Seniorów - bezpieczeństwem Żaran". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, którzy opowiedzieli o zagrożeniach, na jakie mogą być narażone osoby w podeszłym wieku.
Uczestnikom oraz służbom mundurowym dziękujemy za przybycie. Spotkanie uświetnił występ zespołu "Wrocławska 7" z Żarskiego Domu Kultury.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

RADA SENIOROW PLAKAT

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W DNIA 14.02.2018 R. (12-06-2017)

Obrady otworzyła Pani Przewodnicząca Irena Marciniak i zaproponowała następujący porządek Zebrania:
1. Przedstawienie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na okres 01.01.2018 – 30.05.2018 r.
2. Przedstawienie poradnika dla seniorów „Bezpieczny i Pogodny Senior w Żarach” oraz omówienie idei „Karty Życia”.
3. Zatwierdzenie planu pracy.
4. Dyskusja.
5. Sprawy bieżące.
Porządek zebrania zatwierdzony został jednogłośnie. Pani Przewodnicząca przedstawiając plan pracy Rady, w ogólnym zarysie zaproponowała działania w zespołach problemowych oraz omówiła najbliższe imprezy, w których mogliby wziąć udział seniorzy,

Następny termin spotkania ustalono na dzień 05.03.2018 r, godz.  14:00, miejsce Sala Konferencyjna Żarskiego Ratusza. Spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Strzyży Pożarnej tematem spotkania będzie „Bezpieczeństwo Seniorów``. Spotkanie uświetni koncert zespołu Żarskiego Domu Kultury „Wrocławska 7”.
Miejska Rada Seniorów serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Większa relacja z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów znajduje się w protokole w Wydziale Oświaty, Kultury i Sporu, pokój nr 210.

[GALERIA ZDJĘĆ]

____________________________

PRZEMOC DOMOWA (12-06-2017)

Spotkanie z podkomisarzem policji Panem Arkadiuszem Lisem nt. „Przemoc domowa”, zorganizowane z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów.

[GALERIA ZDJĘĆ]

____________________________

OBRADOWAŁA MIEJSKA RADA SENIORÓW (25-05-2017)

24 maja odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Radni dyskutowali m.in. o: funkcjonowaniu karty seniora oraz o organizacji spotkania z policjantem, które odbędzie się 7 czerwca. Ponadto członkowie rady opowiedzieli o swojej aktywności społecznej oraz planach działań na najbliższe miesiące.

  IMG 9051IMG 9052 IMG 9058 IMG 9059

____________________________

SENIORZY – SENIOROM (24-05-2017)

Szanowni Seniorzy,
Miejska Rada Seniorów w trosce o bezpieczeństwo Seniorów i ich rodzin organizuje spotkanie na temat „Przemoc domowa”, które odbędzie się 7 czerwca br. o godz.15:00 w sali konferencyjnej UM Żary. Spotkanie poprowadzi podkomisarz policji Arkadiusz Lis.
Przemoc domowa jest obecnie zjawiskiem dość powszechnym i przybiera różne formy. Ofiary przemocy często są pozostawione same sobie i wstydzą się głośno mówić o swoim piekle.
O przyczynach, skutkach i środkach zaradczych przemocy dowiemy się na spotkaniu.
Po spotkaniu zapraszamy na występ artystyczny seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Irena Marciniak
Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW  (16-05-2017)

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Irena Marciniak zaprasza na kolejne posiedzenie,
które odbędzie się 24 maja (środa) o godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Ratusza.
Tematem spotkania będą m.in.: funkcjonowanie miejskiej karty seniora oraz materiały promocyjne do INFO ŻARY.

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW  (25-01-2017)

25.01.2017 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.
W trakcie jego trwania, członkowie rady oraz zaproszeni goście dokonali podsumowania działalności w minionym 2016 roku.
Stworzono także plan pracy rady na 2017 rok.

IMG 0967  IMG 0968  IMG 0969  IMG 0974  IMG 0976

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW  (16-11-2016)

W środę 16.11.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.
Członkowie Rady obradowali m.in. w sprawach: realizacji programu Żarskiej Karty Seniora oraz założeń do planu pracy na 2017 rok.

W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej.

A IMG 8480 A IMG 8483 A IMG 8484 A IMG 8486

____________________________

POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW  (28-09-2016)

W środę 28.09.2016 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.
Członkowie obradowali m.in. na temat zbliżającego się Tygodnia Seniora, który w naszym mieście rozpocznie się 11 października, a także w sprawie wprowadzenia Miejskiej Karty Seniora.

IMG 7106 IMG 7108 IMG 7110 IMG 7113

____________________________

ZARZĄDZENIE NR 78/16 BURMISTRZA MIASTA ŻARY Z DNIA 23.03.2016 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU KONKURSU NA LOGO ŻARSKIEJ KARTY SENIORA (24-03-2016)

Zarządzenie

Regulamin cz.1

Regulamin cz. 2

Załącznik Nr 1

____________________________

DYŻURY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W 2016R. (07-01-2016)

Miejska Rada Seniorów pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 10.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarach, pokój nr 18.
Zaplanowano dyżury w następujących terminach:

  • 1 luty 2016 r.
  • 7 marzec 2016 r.
  • 4 kwiecień 2016 r.
  • 2 maj 2016 r.
  • 6 czerwiec 2016 r.
  • 5 wrzesień 2016 r.
  • 3 październik 2016 r.
  • 7 listopad 2016 r.
  • 5 grudzień 2016 r.

Na dyżury mogą zgłaszać się osoby, które chcą działać na rzecz Seniorów. Podczas dyżuru można zgłosić problemy dotyczące seniorów w celu przekazywania ich do realizacji w instytucjach do tego powołanych.

 

 

-------------------       ROK 2015       -------------------

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

____________________________

KARTA SENIORA

____________________________

Z inicjatywy Pani Ireny Marciniak Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w dniu 8 września 2015r. w sali konferencyjnej żarskiego Ratusza odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zdrowia seniorów.  Na spotkaniu omówiona została kwestia bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom, z których mogą korzystać osoby po 65 roku życia mieszkające na terenie miasta Żary

pobierzM  pobierz1M  pobierz2M

____________________________

W Urzędzie Miejskim w Żarach 13 maja 2015r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Pani Burmistrz Danuta Madej przywitała wszystkich zaproszonych Seniorów i wręczyła każdemu akt powołania. W drugiej części spotkania Rada Seniorów wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów została Pani Irena Marciniak, Wiceprzewodniczącym został Pan Ryszard Wandel, a na Sekretarza wybrano Pana Tadeusza Horożanieckiego.

Skład Zarządu:
Irena Marciniak – Przewodnicząca
Ryszard Wandel – Wiceprzewodniczący
Tadeusz Horożaniecki – Sekretarz

Dane kontaktowe:
Irena Marciniak - tel. 604 406 688
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plan pracy na 2015 rok pobierz ikona
Karta zgłoszeniowa do Miejskiej Rady Seniorów pobierz ikona
Dyżury Miejskiej Rady Seniorów pobierz ikona

 16219 15 05 14 rada 2  16220 15 05 14 rada 3  16221 15 05 14 rada 4  16222 15 05 14 rada 5

Kalendarium

 
 
KWIECIEŃ 2021
17
    MOTO KREW
Maj 2020
7
 godz 10:00
    Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast.
Kwiecień 2020
23     FORUM ROZWOJU LOKALNEGO – NAJWIEKSZE I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE ON-LINE
Luty 2020
18
 godz 13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
17
 godz 12:00
    SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Grudzień 2019
11
 godz 14:00
    POSIEDZENIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW
04     V Żarski Dzień Wolontariatu
Listopad 2019
20
 godz 15:00
    BEZPŁATNE SZKOLENIE - NOWE FORMULARZE OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
 16      TRInO po Żarach
Październik 2019
30
 godz 11:00
    POTKANIE Z PRAWNIKIEM SZYMONEM OSOWSKIM W RAMACH PROJEKTU "EUROPEJSCY SENIORZY"
24     Znicze dla Lwowa
23
 godz 16:30
    WYKŁAD "PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI"
21
 godz 13:00
     Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
12     20 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY PIOSENKI JANA WOJDAKA
11
 godz 19:00
    Nocny marsz przez Zielony Las "W pogoni za świetlikiem"
10
 godz 14:30
    Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Wrzesień 2019
25
 godz 14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
Lipiec 2019
16-15     MAMA I JA INTEGRACYJNY WYJAZD W GÓRY OPACKIE
15-12     KREATYWNE WAKACJE Z TPD- II turnus
1-12     KREATYWNE WAKACJE Z TPD - I turnus
Czerwiec 2019
25-26     SUMMER MUSIC WORKSHOP 2 Z TOMASZEM DOLSKIM
12
 godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
7
 godz.17:30
    SPOTKANIE INAUGURACYJNE "POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ"
2
 godz.16:00
    Bieg Przyjaciół Dzieci
Maj 2019
13
 godz.16:00
    Rusz się i poćwicz z TPD
KWIECIEŃ 2019
24     Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
16     Forsowanie Nysy Łużyckiej
13
 godz.09:00
    XI MOTOKREW
12
 godz18:00
    Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 5
     XIV - NOCNY MARSZ PO ZIELONYM LESIE
MARZEC 2019
do 29
do godz.15:30
    Składanie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich
25
 godz.13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
do 15
    Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2019!
LUTY 2019
11
godz.13:00
     Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
STYCZEŃ 2019
do 24
do godz.15:30
    Składanie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
23
godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
 
 

 

 http://www.sektor3.zary.pl/administrator/

GALERIA ZDJĘĆ

baner 2 3107

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

fs3z