cwop2

zary logo

ngo logo1

rw1mwnv1PRZYDATNE LINKI

strzalka  

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

fundusze.ngo.pl

www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

rpo.lubuskie.pl

www.platformakultury.pl

funduszenaedukacje.wordpress.com

konkursy-dla-ngo.blogspot.com

oweszg.spolecznelubuskie.pl


FACEBOOK

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

strzalka

Żarski Sektor 3

OWES Zielona Góra

Zielonogórskie organizacje pozarządowe

Lubuskie organizacje pozarządowe

Gorzowskie organizacje

XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy

Komunikat XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK odbytego w dniach 24.08.-27.08.2017 r.

Organizatorzy:

-Lubuski Oddział Okręgowy i Lubuska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Patronat Honorowy objęli:

Władysław Dajczak                                       Wojewoda Lubuski

Waldemar Sługocki                                       Senator RP

Cezary Sadrakuła                                            Burmistrz Sławy

Ignacy Odważny                                             Burmistrz Sulechowa

Danuta Madej                                                 Burmistrz Żar

 

Patronat Medialny objęły Radio Zachód SA i Radio Zielona Góra oraz Gazeta Lubuska

 

Termin i trasa rajdu

24.08 – 27.08.2017 r.

Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów- Mozów-Sława

Kierownictwo Rajdu:

-Pan Jan Kowalczyk                                                                       Komandor Rajdu

-Pan Adrian Michalak                                                                   Sędzia Główny Rajdu

- Pani Bogusława Fediuk- Pelińska                                        Biuro Rajdu

W rajdzie uczestniczyło 43załogi.

Załogi reprezentowały następujące województwa: lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie , śląskie, dolnośląskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie.

Podczas trwania rajdu tradycyjnie już obradowało Prezydium Krajowej Rady HDK PCK.         Rajdowców odwiedzili :

 • Sławomir Kaczyński
 • Janusz Siwiński
 • Andrzej Chałupka
 • Lesław Kosik
 • Tadeusz Kowalewski
 • Jan Kowalczyk

 

W bieżącym roku w trakcie rajdu obradował 41. Sejmik Ogólnopolskiego Rajdu Czerwona Róża.

Podczas trwania XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK wzięli udział zaproszeni goście:

 • Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła, oraz Kierownik Działu Promocji Tomasz Krzymiński
 • Burmistrz Żar – Olaf Napiórkowski
 • Burmistrz Sulachowa – Ignacy Odważny
 • Przew.Rady Miasta Sulechowa – Stanisław Kaczmar
 • Wójt Gminy Wijewo – Mieczysław Dróżdżyński
 • Dyrektor Biura Senatora Sługockiego – Andrzej Janecki
 • Członek Zarządu WSOP RP Woj. Lubuskiego Stanisław Bator

 

Puchary, nagrody i upominki ufundowali:

 • Senator RP Waldemara Sługockiego
 • Burmistrz Sławy
 • Burmistrz Sulechowa
 • Burmistrz Żar
 • Starosta Powiatu Wschowskiego
 • Starosta Powiatu Nowosolskiego
 • Prezes PCK
 • Przewodniczący Krajowej Rady HDK PCK
 • Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze
 • Komandor Rajdu
 • Prezydent Miasta Zielonej Góry
 • Przewodniczący Rady Miasta Sulechów
 • Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Sulechowie
 • Dowódca JRG PSP w Sulechowie
 • Dyrektor OSIR w Sulechowie
 • Wójt Gminy Bojadła
 • Wójt Gminy Wijewo
 • PGNiG Oddział Zielona Góra
 • Elektrociepłownia S.A. Zielona Góra
 • RCKiK Zielona Góra
 • Sebastian Gadomski – Optyk Zielona Góra,
 • Krzysztof Katarzyński – Sogest Zielona Góra,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra,
 • Nadleśnictwo Sława Śląska
 • Nadleśnictwo Sulechów
 • Aldemed Zielona Góra
 • Bomadek Trzebiechów
 • Winnica CantinaMozów
 • Podoland Daniel Abratkiewicz
 • KIM Sp. z o.o. - SKODA
 • Gazeta Lubuska
 • PapillioGroup
 • Biuro Informacji Turystycznej w Zielonej Górze
 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Sulechów
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamienna 12 Sulechów
 • Sulechowskie Stowarzyszenie FORUM
 • Fabryka Nici AMANDA
 • Fabryka Makaronów SULMA
 • JOY JANS Sulechów
 • Zakład Urządzeń Technicznych w Sulechowie
 • Krzyżaniakowie Złotnicy z Sulechowa
 • Apolinary Dziatko BUDMET Sulechów

Oraz wielu innych sponsorów.

Klasyfikacja generalna - wszystkie załogi otrzymują puchary

I   miejsce załoga nr 15 Poznań

II miejsce załoga nr 30 Sulechów

III miejsce załoga nr 27 Gdańsk

IV miejsce załoga nr 16 Kraków

V miejsce załoga nr 27 Żary

Vi miejsce załoga nr 43 Świnice

VII miejsce załoga nr 18 Lubań

VIII miejsce załoga nr 17 Gdańsk

IX miejsce załoga nr 24 Luboń

X miejsce załga nr 42 Świnice

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnejdla załogi nr 15 z Poznania

Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze funduje Voucher o wysokości 720 złotych.

(3 dorosłych+dziecko)

Klasyfikacja kierowców

I   miejsce załoga nr 30 Towpik – Zasimuk Sabina - Sulechów

II miejsce załoga nr 15 Wojcieszak Wojciech - Poznań

III miejsce załoga nr 1 Wolny Stefan – Knurów

IV miejsce załoga nr 17 Plewa Romuald - Gdańsk

V miejsce załoga nr 24 Wojciechowski Zbyszko - Luboń

V miejsce załoga nr 26 Rybak Paweł - Żary

Klasyfikacja pilotów

I   miejsce załoga nr 26 Kosałka Sebastian – Żary – otrzymał rower Burmistrza Sławy C. Sadrakuły

II miejsce załoga nr 42 Stasiak Maciej - Świnice

III miejsce załoga nr 43 Przytuła Magdalena - Świnice

IV miejsce załoga nr 4 Cyngot-Lesiak Magdalena - Warszawa

V miejsce załoga nr 25 Kuczma Krystian - Żary

Klasyfikacja Kobiet

I   miejsce załoga nr 38 Sawa Anna - Police

II miejsce załoga nr 15 Wachowiak Paulina -Poznań

III miejsce załoga nr 6 Kicińska Łucja Tychy

IV miejsce załoga nr 30 Towpik Kamila - Sulechów

V miejsce załoga nr 18 Koćma Małgorzata - Lubań

               

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

I   miejsce załoga nr 43 Natalia Przytuła - Świnica

II miejsce załoga nr 42 Stasiak Michał - Świnice

II miejsce załoga nr 30 Towpik-Zasimuk Sabina - Sulechów

II miejsce załoga nr 24 Wojciechowski Zbyszko - Luboń

II miejsce załoga nr 17 Plewa Romuald - Gdańsk

II miejsce załoga nr 15 Wojcieszak Wojciech - Poznań

Konkurs Wiedzy o Regionie Lubuskim

I   miejsce załoga nr 30Zasimuk Łukasz -Sulechów

II miejsce załoga nr 43 Przytuła Natalia - Świnice

III miejsce załoga nr 42Stasiak Maciej - Świnice

III miejsce załoga nr 17Harber Anna - Gdańsk

Konkurs Wiedzy o CK i PCK

I   miejsce załoga nr 34 Mikołajczyk Dariusz - Wrocław

II miejsce załoga nr 24 Zbyszko Wojciechowski - Lubonianka

II miejsce załoga nr 17 Kaleta -Zys Barbara - Gdańska

III miejsce załoga nr 8 Lis Andrzej - Tychy

III miejsce załoga nr 27 Schulz Maiara - Gdańsk

III miejsce załoga nr 32Iza Borowczak – Zielona Góra

Konkurs na Hasło Rajdowe

I   miejsce załoga nr 27 Gdańsk

II miejsce załoga nr 24 Luboń

III miejsce załoga nr 16 Kraków

IV miejsce załoga nr 17 Gdańsk

Puchar Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie dla najlepszej załogi w konkurencji strażackiej   otrzymuje Zał. Nr 10 Tychy

Pierwsza Pomoc

I   miejsce załoga nr 4 Stasiak Magda

I miejsce załoga nr 10 Sotka Agnieszka

I miejsce załoga nr 43 Przytuła Magda

Załoga nr 31 Elektrociepłownia SA Zielona Góra otrzymuje upominek niespodziankę z okazji 31. Ogólnopolskiego Rajdu HDK PCK

Za zajęcie ostatniego miejsca załoga nr 6 ( z załóg które wyjechały na trasę) otrzymuje upominek od Burmistrza Żar. Najlepsza załoga z Żar nr 26 również otrzymuje upominek od Burmistrza z Żar.

Najmłodszy uczestnik Rajdu Pawełek Chatowski z załogi 9 Tychy otrzymuje upominek.

 

Pozostałe niewymienione konkurencje w powyższym komunikacie zostały ujęte w klasyfikacji generalnej.

Za szczególną pomoc w organizacji Rajdu podziękowania otrzymują:

 1. Barbara Kaletha-ZysGdańsk
 2. Andrzej LenardNowa Sól
 3. Radosłąw MichalakKożuchów
 4. Karol ZjawinSulechów
 5. Kornelia GłowackaNowa Sól

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji i przebiegu rajdu.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują dyplomy uczestnictwa w rajdzie oraz nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów rajdu.

Wszystkie dzieci otrzymują nagrody i upominki przekazane przez sponsorów rajdu.

Wszystkie nagrody przekazane na XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK zostały wręczone jego uczestnikom w dniu 27.08.2017 r. w obecności władz samorządowych i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wszystkie artykuły spożywcze przekazano na żywienie rajdowców.

W czasie trwania rajdu krwiodawcy i sympatycy PCK zebrali 2. 315 złna zakup podręczników dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Ogólnopolska Akcja Wyprawka dla Żaka / za co serdecznie dziękujemy.

25.08.2017r. w piątek na terenie Ośrodka PCK w Sławie został podstawiony ambulans   Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaz Zielonej Góry. Do udziału w akcji zgłosiły się 42 osób, krewoddało41 osób, pozyskano 18,450litrów krwi pełnej. Krew oddali rajdowcy oraz mieszkańcy Sławy i okolicy. Dziękujemy.

XXXII Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK odbędzie się w dniach 23-26.08.2018 r. na terenie Ośrodka Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie, na który już dziś serdecznie państwa zapraszamy.

 

Sekretarz Rajdu

Bogusława Fediuk – Pelińska

Komandor Rajdu

Jan Kowalczyk

 

[ZDJĘCIA]

Kalendarium

 

KWIECIEŃ 2018
23
godz.13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
MARZEC 2018
21
godz.14:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
 
5
godz.14:00
    BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW BEZPIECZEŃSTWEM ŻARAN
LUTY 2018
6
godz.13:00
   

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

LISTOPAD 2017
23
godz.13:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży

LIPIEC 2017
27
godz.14:00
    "Wakacyjne gotowanie" - pokazy, warsztaty i degustacja dla dzieci i dorosłych z udziałem Julki Cymbaluk
 
CZERWIEC 2017
25
niedziela
    Wycieczka działkowców do Wrocławia
 
22
godz.14:00
    Spotkanie Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży
 
9
piątek
    Termin składania formularzy w ramach konkursu „Rozdajemy komputery"
 
7
godz.15:00
    Spotkanie "Przemoc domowa"
 
7
godz.15:30
    Termin składania ofert w ramach konkursu
 
2
piątek
    Kameralny koncert Eli Dębskiej
 
2
piątek
    Otwarcie wystawy książek kupca Petriego
 
1
czwartek
    Zakończenie opiniowania oferty pn.: „Powitanie lata”

MAJ
2017
22
godz.10:00
    II Żonkilowy Marsz Nadzei
 
20
sobota
    Aporciaki zapraszają na zajęcia dla dzieci
 
16
wtorek
    Zakończenie konsultacji projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary
 
10
godz.15:00
    Nabór do zespołu teatralnego "Trzy trzmiele"
 
9
wtorek
    Rozpoczęcie konsultacji projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary

KWIECIEŃ
2017
15
sobota
    Termin zgłaszania prac konkursowych na  zaprojektowanie symbolu / grafiki dla Żarskiego Sektora 3

 MARZEC 2017
28
godz.16:30
    Spotkanie otwarte dla osób i grup zainteresowanych rozkręceniem biznesu w formie spółdzielni
socjalnej i uzyskaniem na ten cel bezzwrotnej dotacji
 
07
wtorek
    Spotkanie członków ŻFDiM - godz.14:00
 
07
wtorek
    Termin składania ofert w ramach konkursu
 
LUTY 2017
18
sobota
    Dzień kota. Aporciaki - zajęcia dla dzieci
 
13
poniedz.
    Rozpoczęcie konkursu ofert
 
10
piątek
    Zakończenia konsultacji Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary
 
8
środa
    Rozpoczęcie konsultacji Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary
 
7
wtorek
    Bezpłatne doradztwo: Radca prawny Karolina Kaczmarska
 
1
godz.15:00
    Szkolenie: Źródła finansowania organizacji pozarządowych
 
STYCZEŃ 2017
25
godz.14:00
    Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
 
23
poniedz.
    Upływa termin przesyłania zdjęć na wystawę fotograficzną
 
16
poniedz.
    Spotkanie: "Nowe wzory ofert na realizację zadań publicznych"
 
11
środa
    Bezpłatne doradztwo w zakresie prawa - 11.01 w godz. od 15:30 do 18:00
 
GRUDZIEŃ 2016
31
sobota
    Ostatni dzień nadsyłania planowanych imprez kulturalnych
 
17
godz.11:00
    Zajęcia dla dzieci przygotowane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Aport"
 
13
godz.14:00
    Spotkanie w związku ze zmianami druków, formularzy wniosków i sprawozdań.
       
2
godz.14:00
    W Sali Widowiskowej „Luna” przy ul. Okrzei 35w Zarach odbędzie się II Gala Żarskiego Wolontariatu.

GALERIA ZDJĘĆ

baner 2 3107

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

fs3z